Skip to main content

PRIVACYREGLEMENT

In dit document wordt uiteengezet hoe Eline Vink (ook bekend onder handelsnaam Teamdag2.0) gebruik maakt van gegevens. Indien u vragen heeft of onjuistheden opmerkt, hoor ik dit graag.

Website

De website elinevink.nl verzamelt geen gegevens van bezoekers en maakt geen gebruik van cookies. Alleen wanneer u zelf uw gegevens invult in het boekingsformulier waar naartoe wordt doorgelinkt vanaf de website worden er gegevens verzonden. Deze worden verwerkt zoals toegelicht onder de kop ‘Klantgegevens’.

Sociale media, WordPress en zoekmachines

Gegevens die door online entiteiten zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, Google of WordPress worden geregistreerd, volgen uit de keuze van de gebruiker om van deze applicaties gebruik te maken.  Eline Vink krijgt als zakelijk gebruiker van deze applicaties alleen inzicht in aantal bezoekers en aantallen kliks op bepaalde bedrijfspagina’s, zonder dat aanvullende gegevens worden weergegeven. Wanneer iemand uit eigen beweging ergens op reageert, is dit niet anders zichtbaar dan zoals bij elk ander gewoon gebruik van deze media.

Klantgegevens

Eline Vink registreert alleen de benodigde contactgegevens van klanten of potentiële klanten voor zover deze nodig zijn voor relatiebeheer. Indien u, na het hebben van contact met Eline Vink, ervoor kiest geen gebruik te maken van aangeboden diensten, worden uw gegevens mogelijk bewaard om op een later tijdstip nog eens contact op te nemen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u contact opnemen – dan worden uw gegevens verwijderd.

Gevoelige informatie

Inhoudelijke informatie of vertrouwelijke documenten die worden gedeeld met Eline Vink ten behoeve van de dienstverlening, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening, gebeurt dit altijd in overleg. Mocht dit op structurele basis nodig zijn, wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Gegevens en aantekeningen worden niet langer bewaard dan nodig voor de uitvoering van de opdracht.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer dan 2 jaar nadat deze niet meer nodig zijn bewaard. Administratie (betalingsgegevens, bewijs van geleverde uren ten behoeve van de belastingdienst etc.) worden conform wetgeving 7 jaar bewaard.