Skip to main content

Hoog op een berg of diep onder water – met beide plekken is Eline in verbinding. Ze voeden haar, ze horen bij elkaar. Zoals IT, processen en de mens als tandwielen met elkaar verbonden zijn in een organisatie. Hapert er een tandwiel, dan duikt Eline er graag in om het geheel weer soepel te laten lopen. 

Logica. Dat is wel waar het begint bij haar. Een proces inrichten op logica, zodat dit gesmeerd loopt en je ruimte houdt voor de mens eromheen. Voor al die mensen met hun eigen gewoontes, voorkeuren en emoties. 

Als kind heeft Eline een enorme honger naar informatie. Piramides, de ruimte, dieren – Museum van Oudheden is favoriet en National Geographic en Discovery Channel worden verslonden. Eigenlijk is de honger nooit gestild, ze kijkt nog steeds heel graag documentaires, nu met haar kinderen. 

Ook de interesse in IT wordt al vroeg aangewakkerd. Als eerste van haar klas hebben ze thuis een computer met Windows en als het op de camping noodweer is heeft haar vader als enige van alle kampeerders een mobiele telefoon om contact te leggen met de verzekering. 

Levensloop

Met tien jaar gaat Eline naar de middelbare school in Leiden en op haar zestiende naar de universiteit voor de studie Latijns-Amerikastudies. Het blijft natuurlijk niet bij theoretische kennis van dit werelddeel, met een vriendin maakt ze een rondreis door Belize, Guatemala en Mexico. Belize heeft haar bijzondere aandacht. Doordat ze goed Spaans spreekt, mengt ze makkelijk met de locals. Ze werkt er als duikinstructeur, blijft er uiteindelijk vier jaar wonen en komt als moeder weer terug naar Nederland. 

Eenmaal terug in Nederland wacht wéér een ander leven. Het leven van een alleenstaande moeder van drieëntwintig jaar met een peuter van twee en een fulltime baan. Ze staat om 05.00 uur op – en niet omdat de peuter al wakker is, maar om haar scriptie te schrijven voor de onderzoeksmaster Cultural Analysis. Met deze specialisatie leert ze methodes die ze nog steeds toepast als ze een bedrijfsproces onder de loep neemt. Een drukke tijd? Ze kijkt er toch ook luchtig op terug: ‘Ik was jong en ik had er ook de energie voor. En ik deed het voor hem, ik wilde zorgen voor een fijn huis en voldoende inkomen.’

Het leven op een klein eiland van Belize is natuurlijk totaal anders dan het leven in Nederland en die ervaring maakt dat ze nu veel genuanceerder naar zaken als welvaart kijkt. Kiezen tussen luiers of avondeten – als je daar voor hebt gestaan, dat relativeert volgende ‘problemen’. 

Carrière

In de carrière die na haar afstuderen volgt zijn logica, IT, de mens en verbanden leggen de rode draad. Voor de calamiteitencommissie van een ziekenhuis begeleidt ze het proces: door met alle betrokken partijen in gesprek te gaan achterhaalt ze feitelijk wat er gebeurd is. Hoe het komt dat de verkeerde knie geopereerd is? Een baan die haar leert grenzen bewaken, objectief blijven en zich niet mee te laten slepen door emoties. 

Typerend voor Eline is haar reactie op een onduidelijke opdracht van een leidinggevende, die ze per mail ontvangt en waar een lijvig bestand van zestig pagina’s bij zit. Haar collega ‘gaat maar gewoon beginnen’ en besteedt er twee dagen aan. Eline vraagt de verzender wat het doel van de opdracht is. Hij blijkt het zelf ook niet goed te weten en de opdracht wordt nooit uitgevoerd. Bij verschillende werkgevers bekwaamt Eline zich verder in projectmanagement en organisatieadvies. 

Als Eline in 2021 start als zelfstandig ondernemer adviseert ze opdrachtgevers over slimmer en efficiënter werken. Met de Lean Green Belt op zak brengt ze processen weer terug naar de essentie en richt ze zo eenvoudig mogelijk in. Liefst werkt ze zelf tijdelijk mee in het team, zodat ze nog beter kan zien wat er nodig is. 

Ze is op haar best in crisissituaties. Onder druk analyseren wat er nodig is, dit zo simpel mogelijk maken en dan de voldoening van zien dat het opgelost is. Als het geen crisis is, is ze trouwens op haar best op een berg. Op vakantie wandelt ze graag een paar uurtjes alleen door de bergen, om zich daarna weer bij het gezin te voegen. Een samengesteld gezin inmiddels, wat haar nog meer laat beseffen hoe verschillend mensen zijn. En hoe uitdagend het kan zijn om regels en processen te formuleren waar iedereen achter staat. 

Dit moet anders kunnen

Eline – dit moet anders kunnen – Vink. Allergisch voor ‘zo gaat het hier nu eenmaal’. Haar krachtigste instrument is logica, met compassie voor de mens. Maar ook generalist. Trots drager van de titel generalist: van heel veel dingen wat weten, doelgericht prioriteiten bepalen, verbanden zien en zonder oogkleppen op naar het eindresultaat toewerken.

Geschreven door Susanne Kobus